W jaki sposób wolno leczyć uzależnienie od środków na receptę?

strony wszystko dla kobiet

Lata badań wskazują, że zakłóceniami dotyczącymi nadużywania substancji aktywnych w lekach są zaburzenia mózgu – jakie całe szczęście są w stanie być efektywnie uzdrawiane. Leczenie uzależnienia od leków musi uwzględniać rodzaj zastosowanego farmaceutyku i osobiste potrzeby jednostki. Pomyślne leczenie może wymagać włączenia kilku elementów, takich jak: detoksykacja, doradztwo, leki, jeśli są dostępne. Może być konieczne wielokrotne kurowanie pacjenta w celu zupełnego wyzdrowienia. Dwie koronne odmiany leczenia uzależnień od narkotyków to kurowanie behawioralne (takie jak te które oferuje terapia poznawczo-behawioralna) i lekarstwa. Zabiegi behawioralne pozwalają pacjentom zaprzestać stosowania leków zmieniając niezdrowe schematy myślenia oraz zachowania. Nauczanie strategii radzenia sobie z pragnieniami oraz unikania dyrektyw i sytuacji, które są w stanie prowadzić do nawrotu. Lub, w co niektórych wypadkach, zachęcanie do abstynencji. Zabiegi behawioralne, które mogą przybierać formę doradztwa indywidualnego, familijnego lub grupowego, są w stanie pomóc pacjentom poprawić ich osobiste relacje oraz ich zdolność do pracy w miejscu pracy oraz życia w społeczności. Uzależnienie np. od opioidów na receptę może na domiar tego być leczone lekarstwami, w tym: buprenorfiną, metadonem, naltreksonem. Leki te są w stanie przeciwdziałać wpływom opioidów na umysł czy też złagodzić objawy odstawienne oraz pragnienia, wspomagając pacjentowi uniknąć nawrotu choroby. Farmaceutyki użytkowane w leczeniu uzależnień są podawane w połączeniu ze wsparciem psychospołecznym bądź też leczeniem behawioralnym, legendarnym jako leczenie wspomagane lekarstwami. Wyzwolenie się z leków na receptę wymaga dużo więcej aniżeli siły woli. Na szczęście leki oraz porady mogą poprawić szanse powodzenia. Nowsze farmaceutyki takie jak buprenorfina (czasem połączone z naloksonem, połączenie o nazwie Suboxone), naltrekson (podawane przez jamę ustną jako lek Revia bądź przez miesięczne wstrzyknięcie leku o nazwie Vivitrol), a także terapie standardowe, takie jak metadon wraz z 12-stopniowymi programami wspomagają tysiącom ludzi pozostać na drodze do wyzdrowienia.

Dodaj komentarz